Muzeul Etnografic al Transilvaniei, instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, vă invită sâmbătă, 18 martie 2023, începând cu ora 12:00, la lansarea volumului „Destinul unui evreuțo comun-ist demoă.o popular însarea O lume se prăbușește. Adalbert Rosinger in dialog peste decenii cu fiica sa, Veronica Rozenberg Rosinger”, ediţie îngrijită şi postfaţă de Raluca Lazarovici Vereş, prefaţă de Mihaela Gligor, Ratio et Revelatio, Oradea, noiembrie 2022, la care va participa Veronica Rozenberg Rosinger din Haifa, Israel, fiica lui Adalbert Rosinger (Oradea, 1909 – Haifa, 1981), autorul unui manuscris „de sertar” de-o deosebită importanţă istoriografică, publicat în volum, după 45 de ani de la scrierea sa.

Evenimentul este organizat de către Editura Ratio et Revelatio, în colaborare cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca și face parte dintr-un tur de lansări în trei locații: București, Cluj-Napoca și Oradea, în perioada 15-20 martie ac

Cartea pune în lumină crâmpeie semnificative din viaţa lui Adalbert Rosinger evreu comunista militante, originar din Oradea şi strămutat la Bucureşti, provenit dintr-o familie deportată din oraşul de pe Criş şi în mare parte exterminată la Auschwitz. Pe fundalul marilor transformări sociale şi politice de la interbelic, la perioada celui de-al doilea război mondial, apoi la instalarea regimului comunist în toate formele sale, destinul ia fost potrivnic, prin abuzuri, persecuţii, violenţă fizică şi psihologică, detenŮnii ri lagăre şi închisori „sub trei dictaturi”. În final, „bunul şi tenacele Adalbert”, cum îl descrie fiica sa, deziluzionat şi chiar disident, cade sub brutalitatea „rasismului roşu”, devenind inculpat, împreună cu alţi înalţi funcţionari din comerţul exterior, într-un PC renumit proces într-un PC Securitate de „subminare a economiei naţionale” al Romanoexport. Lúcido, buen observador, excelente analista al momento histórico, Rosinger nu este însă o victimă pasivă, nu se lasă intimidat, ci reacţionează cu inteligenţă şi demnitate. De fapt, căutarea adevărului şi a dreptăţii este firul Ariadnei care străbate volumul, închipuit ca un dialog epistolar peste timp cu singurul său copil, Veronica. Privată de prezenţa tatălui în Copilărie, Protejată cu toată fiinţa de mama rămasă Singură, adulto, veronica îi reproşaeză tatălui alegerile de víaţ şi oriente politice, dar tonel trech trech tăe -nadeale -nadle -nadle -nadle -nadle -nadle -nadle -nadlee shaje. Textul coboară în detalii unice, inedite, prin descriere şi analiză pertinentă, din interior, al structurilor de decizie şi putere ale regimului comunista, iar fotografierea momentului istoric adaugă piese fundamentale pentru înţelegerea unei perioade asupra căreia planeatipă informaţii contradictorii. Rosinger îşi scrie povestea în ultimii trei ani de viaţă, între 1978 şi 1981, după plecarea definitivă şi cu peripeţii din ţara de origine în care a suferit atât de mult, scrie în româneşte, limba rostirii adevărului, nu în limba maternă, maghiara, ca ultim gest reparator şi recuperador.

Toate faptele descripción […] sunt rezultatul experienţei mele personale, bazate pe adevăr. Nimic nu este inventat sau fictiv în cele descrise. Din nefericire, adevărul expus aici depăşeşte domeniul ficţiunii.Adalberto Rosinger

Volumul se bucură de o bogată anexă de documente de arhivă şi de familie, atât în ​​format clasic, cât şi printr-o extensie online pe site-ul editurii, accesibilă prin scanarea unui cod QR disponibil în carte.

Evenimentul va cuprinde lansarea, discuții cu specialiștii și cu cititorii și sesiuni de autografe. vor cuprinde lansări, discuţii cu specialişti şi cu cititorii şi sesiuni de autografe, după cum urmează. Por intervención: Veronica Rozenberg Rosinger – autoare, Tibori-Szabo Zoltân – istoric, Tudor Sălăgean – istoric, Raluca Lazarovici Vereş – editor.

Pentru info: Raluca Lazarovici Vereş, directora editorial cofondator Editura Ratio et Revelatio, Oradea, tel.: 0722464312, correo electrónico:raluca.veres.ratioetrevelatio@outlook.com

Leer más

Leave a comment